Seminar za postavljače parkura

Hrvatski konjički savez 5. i 6. ožujka 2016. godine organizira seminar za postavljače parkura u preponskom jahanju.

Detalnjije