Prijava na natjecanja

Obavještavamo natjecatelje da su redovne prijave na natjecanja otvorene do roka naznačenog u propozicijama (u pravilu dva dana prije početka natjecanja).

Naknadne prijave na natjecanja biti će moguće na samom natjecanju ali uz plaćanje zakasnine po cjeniku koji je donijela Skuština HKS-a (150 kn po konju).

Ova odredba se primjenjuje od 01. travnja 2017. godine.

HKS