Eventing (Military)

Eventing, u Hrvatskoj još poznato pod nazivom Military, konjičko je natjecanje u svestranoj uporabi konja i najcjelovitija kombinirana natjecateljska disciplina prepoznata od strane FEI u kojoj se muškarci i žene ravnopravno natječu bilo individualno ili timski.

EventingEventing od jahača zahtjeva prilično iskustvo u svim vrstama jahanja i dobro poznavanje mogućnosti konja, a od konja stupanj kompetencije proizašle iz razumnog i svrsishodnog treninga.Pokriva svaki aspekt jahanja: harmoniju između konja i jahača koju karakterizira dresurno jahanje; kontakt sa prirodom, izdržljivost i opsežno iskustvo bitno za Cross Country; preciznost, spretnost i tehniku koju zahtjeva preponsko jahanje. Eventing je jedna od tri natjecateljske discipline na Olimpijskim igrama.Dva su tipa modernih natjecanja: sa ili bez utrke sa preprekama (Steeple Chase) u Cross Country fazi.

Sa utrkom sa preprekama

Ovo natjecanje se sastoji od tri zasebna testa: dresurno jahanje, Cross Country i preponsko jahanje, koji se odvijaju dan za danom, a natjecatelj jaše istog konja kroz sve testove.

1. Test dresure: Cilj ovog testa je provjera skladnosti razvoja fizičke građe i sposobnosti konja. Sastoji se od serije obaveznih kretnji pri hodu, kasu i laganom galopu, unutar pravokutnog parkura veličine 60 x 20 m. Konj se mora kretati tečno i gipko. Držanje moćnih dresurnih konja pod kontrolom zahtjeva  veliko znanje i vještinu. Dobri rezultati u ovoj fazi testiranja dobar su temelj za ostatak natjecanja, jer konji koji se tu nađu u zaostatku, na koncu teško pobjeđuju.

2. Cross Country test: Sva pozornost cjelokupnog natjecanja usmjerena je na Cross Country test, koji ima cilj provjeriti brzinu, izdržljivost i skakačke vještine konja, a istovremeno demonstrirati jahačevo poznavanje mogućnosti svog konja. Sastoji se od četiri zasebne faze vremenski neovisne, jer gubitak na vremenu u jednoj ne moguće je nadoknaditi u drugoj fazi. Prekoračenje dopuštenog vremena kažnjava se, kao i neposlušnost i padovi konja i padovi jahača.

  • Faza A: Ceste i putovi. Faza za zagrijavanje.
  • Faza B: Utrka sa preprekama. Ova faza je zamišljena za provjeru brzine konja i jahača u preskakanju, a zahtjeva od konja preskakanje 8 do 12 prepreka ovisno o razini natjecanja.
  • Faza C: Ceste i putovi. Ovo je faza oporavka nakon naporne faze B, a obično se odvija u hodu ili kasu.
  • Faza D: Cross-Country. Ovo je najteži dio testiranja, obično dvostruko duže od utrke sa preprekama, sa 30 do 40 preskakanja preko masivnih prepreka kao kamenih zidova, balvana, vode, jaraka, itd. Cilj je preskočiti sve prepreke u zadanim vremenskim okvirima.

3. Test preskakanja: Ovaj test se izvodi u obrnutom natjecateljskom poretku, glavni cilj je provjera da li su konji zadržali gipkost, energiju i poslušnost kako bi preskočili niz od 10 do 13 prepreka.

Pobjednik je onaj natjecatelj sa najmanjim ukupnim brojem kaznenih bodova. Pobjednički tim je onaj sa najmanjim ukupnim brojem kaznenih bodova, nakon zbrajanja završnih rezultata troje najviše rangiranih natjecatelja u timu.

Bez utrke sa preprekama

Ova natjecanja se sastoje od ista tri testa, sa isključenim fazama B i C, te opcionalnom fazom A u Cross Country testu. Ovaj oblik natjecanja je pridonio razvoju ove discipline u zemljama tradicionalno manje upoznatim sa Eventingom i postao je standard športa na svim razinama.

[Tekst je preuzet i preveden sa službenih Web stranica FEI.]

Odgovori