Novi kriteriji za kategorizaciju sportova

Na kolegiju tajnika gradskih saveza u okviru glavne teme sastanka predstavljene su “Polazne osnove za izradu novih kriterija za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu”. Predstavljanjem “Polaznih osnova” počinje i javna rasprava u kojoj se od saveza očekuje da do idućeg kolegija, početkom rujna, dostave svoje primjedbe kako bi daljnji postupak u SSGZ-u omogućio da se donošenje plana za 2015. obavi po novim kriterijima.

Polazne-osnove-SSGZ

Odgovori