O nama

Predsjednik

 • Damir Djelmić

Dopredsjednik

 • Denis Gugić

Glavni tajnik

 • Tomo Kadić

Izvršni odbor

 • Damir Djelmić predsjednik
 • Denis Gugić    
 • Andrea Novak Djelmić 
 • Janja Žic
 • Iva Jurak Lukičić
 • Renato Levanić
 • Ante Šimleša
 • Kristijan Babić
 • Zdravko Balaško 

Nadzorni odbor

 • Pane Handžinski – predsjednik nadzornog odbora
 • Petar Jurčević
 • Marko Ulaga