Dresurno jahanje

Dresurno jahanje svakako je temeljne disciplina konjičkog sporta u kojoj se isprepliće sport i umjetnost suradnje jahača i konja s ciljem da bi se izveli testovi koje u sebi sadrže razne načine kretanja konja i prelazaka iz hoda u kas pa natrag u hod te zaustavljanja na unaprijed određenim pozicijama a sve to uz poštivanje obrazaca kretnji i figura.

Jahač i konj u suradnji izvode unaprijed definirane testove koje moraju znati na pamet i bez pomoći sa strane. Iznimku od ovoga čine “Freestyle” testovi u kojima sam jahač definira definira vlastitu koreografiju koju izvodi uz glazbu.

U posljednjih par godina dresurno jahanje privlači sve veći broj mladih natjecatelja među kojima brojnošću i kvalitetom dominiraju žene.

U okviru Zagrebačkog konjičkog saveza dresurnim sportom se bave:

Prvenstvo Zagreba u dresurnom jahanju 2014.

Seniori

 1. Suzana Haber (Sv. Eufemija)
 2. Barbara Ožeg Prah (Purgerski KK)
 3. Rebeka Grabar (Slovenija)
 4. Maša Schnider (KK Varaždin ’95)
 5. Rea Bingula (Purgerski KK)
 6. Pia Damjanić (KK Varaždin ’95)
 7. Ines Kovačević (KK Varaždin ’95)

Mladi jahači

 1. Mija Brnić ((KK Breza)

Juniori

 1. Karla Horvat (KK Varaždin ’95)
 2. Patricija Pacak (KK Četiri rijeke)
 3. Lovorka Đurđević (KK Sv. Eufemija)

Kadeti

 1. Marta Barbir (KK Varaždin ’95)
 2. Patricia Kunić (KK Agramer)


Pony jahači

 1. Iris Mijatović (Purgerski KK)
 2. Arijana Lučić (Purgerski KK)
 3. Amanda Babič (Slovenija)

Prvenstvo Zagreba u dresurnom jahanju 2015

Dana 31. svibnja 2015. godine na Zagrebačkom hipodromu u organizaciji KK Zagreb i KK Jarun organizirano je prvenstvo Zagreba u dresurom jahanju.

Rezultati po dobnim skupinama su slijedeći:

Seniori

 1. Mija Brnić i LILY OF THE VALLEY (KK Breza)
 2. Rebeka Grabar i JOLA (Slovenija)
 3. Barbara Ožeg Prah i PASSADENA (Purgerski KK)
 4. Irena Čaplar i LANCASTER (KK Breza)
 5. Pia Damjanić i FRODO (KK Karoca)

Mladi jahači

 1. Karla Horvat i JAMAJKA G (KK Karoca)
 2. Lidija Rijavec i FRODO (KK Karoca)

 

Juniori

 1. Klara Poljšak i AKITO 5  (Slovenija)
 2. Lovorka Đurđević i ROLAND (KK Breza)
 3. Iris Mijatović i NORTON (Purgerski KK)

 

Kadeti

 1. Sara Ćosić i GEORGINA (KK Breza)
 2. Ivana Matijašević i ZALINERO (KK Jarun)
 3. Mirjam Bilić i ALFA (KK Karoca)

 

Pony jahači

 1. Arijana Lučić i MONEY MAKER (Purgerski Konjički klub)